Βοήθεια στο Σπίτι ΚΔΑΠ ΚΔΑΠ/ΜΕΑ

Πρόγραμμα "Βοήθεια στο Σπίτι" του Δήμου Αρταίων

Image

Το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» (ΒσΣ) εντάσσεται στο πλαίσιο των πρωτοβάθμιων υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας με σκοπό την εξυπηρέτηση ατόμων τρίτης ηλικίας που δεν αυτοεξυπηρετούνται πλήρως και ατόμων με αναπηρία (κινητικά-νοητικά προβλήματα, προβλήματα όρασης), με προτεραιότητα αυτά που ζουν μόνα τους ή που δεν έχουν την πλήρη φροντίδα της οικογένειας τους ή που το εισόδημα τους δεν τους επιτρέπει να εξασφαλίσουν τις απαιτούμενες υπηρεσίες για την βελτίωση της ποιότητας ζωής τους.
Η περιοχή δράσης του καλύπτει τα διοικητικά όρια του Δήμου Αρταίων. Συνολικά λειτουργούν πέντε δομές. Κάθε δομή απαρτίζεται από μια εξειδικευμένη και καλά οργανωμένη ομάδα δράσης που αποτελείται από κοινωνικό λειτουργό, νοσηλεύτρια και οικογενειακή βοηθό.
Οι υπηρεσίες του προγράμματος παρέχονται δωρεάν, κατ ’οίκον σε εβδομαδιαία βάση.

Στόχος του προγράμματος είναι η κοινωνική υποστήριξη των ηλικιωμένων και των ΑμεΑ, η άρση του κοινωνικού αποκλεισμού λόγω οικονομικών και κοινωνικών δυσχερειών και η ενίσχυση του κοινωνικού ιστού που περιβάλλει τον εξυπηρετούμενο.