Ανθρώπινο πρόσωπο

Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Αρταίων, με τις δομές της, φροντίζει τα ατόμα της τρίτης ηλικίας στο φυσικό οικογενειακό τους περιβάλλον. Επίσης, μέσα στα πλαίσια του προγράμματος «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής», οι ωφελούμενες οικογένειες έχουν τη δυνατότητα να απασχοληθούν κατά τη διάρκεια της ημέρας είτε εργασιακά είτε να καλύψουν άλλες υποχρεώσεις ή ανάγκες τους.

Image